Hur länge är en besiktning giltig för villa, radhus och fritidshus?

En överlåtelsebesiktning som görs i samband med att en bostad byter ägare håller vanligtvis i 2-3 år. Det är köparen som är skyldig att inspektera huset innan köpet. Nedanför svarar vi på vanliga frågor gällande besiktning i samband med ägarbyte.

Vad inspekteras vid en överlåtelsebesiktning?

De flesta företag som utför den här typen av besiktningar har olika alternativ där man kan välja omfattning av besiktningen. Man väljer omfattning beroende på vad för hus det rör sig om. Ett äldre hus kan behöva kontrolleras mer noggrant än en villa som är nybyggd. Exakt vad som ingår och inte är lite olika beroende på vilken firma man anlitar för besiktning. Fråga innan så du vet vad som gäller.

En grundlig besiktning brukar innebära att besiktningsmannen samlar in uppgifter från säljaren om huset samt tittar på ritningar och andra dokument gällande byggnaden. Sedan går besiktningspersonen runt i huset och kontrollerar det som man kommer åt och kan se utan att montera ner eller provborra.

Mera omfattande besiktningar brukar innefatta ovanstående samt att man använder fuktmätare i utsatta områden såsom våtutrymmen och källare samt att man genomför provhåltagning. Efter överlåtelsebesiktningen brukar besiktningspersonen ge förslag på olika åtgärder som kan göras för att huset skall hålla sig helt och fint länge. Den som beställt besiktningen får dokument där överlåtelsebesiktningen sammanfattas.

Vem kan göra en överlåtelsebesiktning?

Det finns egentligen inga regler eller lagar som reglerar vem som kan utföra den här typen av besiktning. Innan man som köpare betalar för en överlåtelsebesiktning kan det därför vara värt att kolla upp vilken typ av utbildning och certifiering som besiktningsmannen i fråga har. Att bara veta att denne är certifierad räcker inte. Kolla upp vad den certifieringen innebär och vem som utfärdat den. Besiktningen är inte bara viktig ur försäkringssynpunkt utan även en trygghet för dig som köpare. Det är högst väsentligt att den utförs av en sakkunnig person som har erfarenhet.

Vad händer om köparen ångrar sig?

Om besiktningen inte kan utföras innan köpekontraktet skrivs kan man skriva in en klausul att kontraktet kan upphävas ifall överlåtelsebesiktningen visar på vissa typer av fel och brister i bostaden. Ett bostadsköp är inte juridiskt bindande förrän båda parter skrivit på kontraktet.

Det går att häva ett bostadsköp men det kan bli dyrt för bostadsköparen då den i så fall blir skyldig att ersätta säljaren för alla de kostnader som blir i samband med en försäljning. Säljs bostaden dessutom till ett lägre pris kan den första köparen behöva betala mellanskillnaden.

Vad gäller om huset har dolda fel?

I fall där du som köpare gjort en noggrann besiktning av huset men märker fel och skador efter att du köpt huset och bott där en tid, kan säljaren bli skyldig att betala för att åtgärda felen. Husets ålder och ursprungliga skick, besiktningspersonens uttalande vid överlåtelsebesiktningen samt när du hittade felet och hur länge du bott i bostaden spelar roll i den här typen av ärenden.

Det bästa är att underrätta säljaren så fort du märker ett fel och att ni tillsammans kommer överens om hur ni skall göra med kostnaden. Att dra in juridisk hjälp kan bli nödvändigt om ni inte kan hitta en lösning men bör undvikas då det är kostsamt för alla parter.

Läs mer: Vad innebär dolda fel vid husköp

Kan säljaren göra en överlåtelsebesiktning?

Vem som helst kan göra den här typen av besiktning när som helst. Vissa säljare gör det om ett hus visar sig svårsålt då det är gammalt eller ser illa åtgånget ut. Det är bra att kunna berätta exakt för de som är husspekulanter vad de kan förvänta sig av huset som de tittar på. Om ett hus är relativt problemfritt är det ett bra försäljningsargument.

Senast publicerat

Tips för en smidig evakueringsflytt

Först och främst, vad är egentligen en evakueringsflytt? En evakueringsflytt är en flytt som antingen sker med lång framförhållning och där exempelvis en BRF planerat

Läs mer
Arkiv