Anordna loppis – så fungerar det

Att anordna en loppis är ett roligt sätt att återvinna sina gamla saker och samtidigt göra en miljögärning. Loppisar kan anordnas året runt.

Värva grannar eller vänner

En loppis blir mer attraktiv ju större den är. Att göra en loppis till ett riktigt event kommer dra mer människor än om det bara är du som står själv på gatan. Fråga dina vänner eller grannar om de vill vara med och sälja saker under loppisen. De flesta har mycket prylar hemma som de helst skulle vilja göra sig av med och flera kommer med säkerhet att nappa på ditt erbjudande att anordna en loppis tillsammans.

Blir loppisen mycket omfattande så att den omfattar ett kvarter eller liknande så kan ni behöva ansöka om tillstånd från polisen. Det kan vara bra om ni tillsammans skapar en anmälningslista så att du får en en överblick på hur många det är som vill vara med.

Bestäm en plats för loppisen

När du vet på ett ungefär hur stor loppisen kommer bli så kan du bestämma en plats tillsammans med de andra som vill delta. Att vara på en plats där det är mycket folk är alltid fördelaktigt, exempelvis på ett torg eller en välbesökt park. Om det är på vintern kan ni behöva hyra en lokal för att vädersäkra eventet men detta är bara om det är mycket människor inblandade, annars blir hyran antagligen en större kostnad än er förtjänst av loppisen. Ett billigare alternativ kan vara att hyra eller köpa ett partytält, då kan ni stå utomhus utan att bli blöta.

Sätt upp en tidsram

Det är bra om ni kommer överens om och bestämmer er för en tidsram. Att ha bestämda tider är framförallt bra när det kommer till att kommunicera med varandra och med de som man vill ska besöka loppisen. Ska ni ansöka om tillstånd kommer även polisen med största sannolikhet vilja veta hur länge loppisen kommer att pågå.

Dela upp ansvaret

Det är inte meningen att en person ska ansvara för hela loppisen. På ett tidigt stadie bör ni komma överens om vem som ansvarar för vad. Exempel på ansvarsgrupper kan vara:

  • Tillstånd
  • Organisation
  • Lokal
  • Städning
  • Marknadsföring

Ska ni ha mat, hyra bajamajor eller ordna med andra saker kan det vara bra att även ha ansvarsgrupper för de posterna.

Marknadsför er loppis

Man kan marknadsföra en loppis på flera olika sätt. Att göra ett Facebook event är ett enkelt sätt att nå ut till flera människor. Man ska inte underskatta gamla metoder med flyers och informationsblad. Sätt gärna upp sådana eller lägg ut dem runt om där loppisen ska vara. Det är viktigt att alla som deltar i loppisen sprider information om var och när den ska hållas.

Gör upp en plan för skräp och återvinning

När många människor samlas är det lätt hänt att det blir mycket skräp. Det är nödvändigt att göra upp en plan för hur allt detta ska tas om hand. Exempelvis kan ni sätta ut sopsäckar som några av er sedan kör till en närliggande återvinningscentral.

Vid en loppis är det tyvärr vanligt att de som deltar lämnar kvar sådant som de inte vill ta med sig tillbaka hem. Det får såklart inte förekomma utan varje person som är med måste ansvara för att det de inte får sålt tas med hem igen eller återvinns på annat sätt. För att undvikas att något lämnas kvar kan någon ansvara för att köra ett lass till en närliggande välgörenhetsorganisation.

Ha roligt!

Att anordna och sälja saker på en loppis är ofta mycket kul. Loppisar kan bli lite av en folkfest. Ofta besöker många intressanta och spännande personer loppisar för att fynda. Har du tur kan det leda till nya möten och intressanta konversationer. Det är bra att ha någon annan vid ditt bord att prata med och som kan vakta bordet när du behöver gå på toaletten eller köpa mat.

Lycka till!

Senast publicerat

Tips för en smidig evakueringsflytt

Först och främst, vad är egentligen en evakueringsflytt? En evakueringsflytt är en flytt som antingen sker med lång framförhållning och där exempelvis en BRF planerat

Läs mer