Praktiska hjälpmedel för flytten

Finns det några praktiska hjälpmedel för flytten som kan förenkla hela processen? Att flytta innebär en stor påfrestning för både kropp och själ. Det senare som en följd av den ökade stress som kan komma. Saker och ting kan gå fel unde ren flytt och det ökar i sin tur på stressnivån och bidrar till en ökad frustration. Gällande detta kan man säga en sak som tips: planera bättre och försök att vända på varenda sten. Ju färre oväntade saker som dyker upp, desto enklare blir också din flytt att genomföra.

Rent fysisk så är en flytt ofta tung. Det handlar om relativt tunga lyft där man dessutom lyfter många gånger. Det sliter på kroppen och det är inte många som klarar detta utan att känna träningsvärk dagen efter – särskilt inte om det handlar om en flytt där trappor finns inblandade. Träningsvärk är naturligt – det är det inte med skador och annan typ av värk. Många gör fel i samband med att man flyttar. Det gäller särskilt män, som av någon anledning vill sätta prestige i att lyfta så tungt som möjligt. En flytt är fel forum för att visa upp muskler och styrka: det finns andra arenor för detta.

Man tjänar alltid på att A) packa lättare B) gå flera gånger och C) ta hjälp av varandra. Hur man lyfter är också avgörande för att undvika värk och skador. Man ska använda de stora musklerna – ben och rumpa – och undvika att lyfta med ryggen. Stabil hållning, rak rygg, böjda knän och ett lugnt lyft uppåt – så undviker du ryggskott och exempelvis ett diskbråck.

person lyfter ut en flyttlåda ur lastutrymme på bil, i bakgrunden syns smp barn och en kvinna

Dessa hjälpmedel kan underlätta flytten

Man ska heller inte underskatta vikten av att använda hjälpmedel i samband med en flytt. Det handlar om att kunna effektivisera arbetet, undvika skador och att förenkla i alla led. Att använda olika hjälpmedel är inte att visa sig svag. Tvärtom: det handlar om att vara smart.

Flyttfirmor – som dagligen arbetar med flyttar – använder sig av olika hjälpmedel och det är också dessa som, till stor del, gör att deras arbeten går snabbare och blir bättre. Detta, naturligtvis, tillsammans med både rutin och fysisk styrka hos de som arbetar med att bära.

Vilka praktiska hjälpmedel kan man då med fördel använda? Vi ger några exempel. 

  • Bärselar. Bärselar kan med fördel användas för tyngre lyft. Dens tora fördelen med bärselar – eller flyttremmar – är att de fördelar vikten jämnt över hela kroppen. Är ni exempelvis fyra stycken som ska bära en tungt skrivbord så kommer den totala vikten att dels fördelas mellan er – och dels också fördelas mellan era respektive muskelgrupper. Tänk på att ställa in remmarna så att ni bär jämnt och rakt. Det ska inte luta eller svänga: då blir belastningen högre på vissa av er. 
  • Pirror. En pirra är perfekt att använda för att transportera kartonger. Det är bara att lasta på några stycken och dra iväg mot bilen. Tänk på att inte lasta för tungt eller för högt: du ska kunna ha fri sikt när du går. Finns det trappor så är pirror en lite sämre lösning. Där bör ni – om ni överhuvudtaget ska använda hjälpmedlet – vara två som hjälps åt. 
  • Handskar. Använd alltid handskar i samband med att du flyttar. Det ger dig ett bra skydd för händerna och det ger dig dessutom ett bättre grepp. Vissa föremål kan ha vassa kanter och flertalet lyft av kartonger tar ut sin tullavgift efter en tid. 
  • Flyttbräda. En flyttbräda är – liksom en pirra – ett bra hjälpmedel för att frakta exempelvis kartonger och för att dra föremål mellan plats A och plats B. Den kan vara lite klurigt att styra och en bräda fungerar inte om det finns trappor. Se till att träna lite innan. 
  • Emballageplast. Vid packning av känsliga föremål så är emballageplast en väldigt bra lösning. Du har en rulle som du använder för att skydda föremålet. Det sparar både tid – jämfört med exempelvis tidningspapper – och det ger ett bättre skydd. 

Senast publicerat

Tips för en smidig evakueringsflytt

Först och främst, vad är egentligen en evakueringsflytt? En evakueringsflytt är en flytt som antingen sker med lång framförhållning och där exempelvis en BRF planerat

Läs mer