Kan man ta träd och buskar med sig när man flyttar från villa?

För många är den stora fördelen med ett villaägande det faktum att man har en tomt till sitt förfogande. En tomt som innebär att man kan odla, sätta buskar och exempelvis plantera olika fruktträd på. Det är en fråga som kan komma upp den dagen man flyttar. Får man ta med sig exempelvis äppelträd och planterade buskar när man flyttar?

På samma sätt som inredningen blir en väsentlig del av sitt boende och sin egen personlighet så kan även trädgården fungera på samma sätt. Man har som villaägare lagt ner en avsevärd del av den egna tiden på att få en vacker, inbjudande och hemtrevlig trädgård. Utöver detta så har man också lagt ner en massa pengar. Växter och annat är långt ifrån gratis.

Vad ska man då göra i samband med att man flyttar, kommer allt detta slit att vara förgäves och inkluderas i köpet? Det finns en grundregel i detta som säger att allt som har rötter tillhör tomten. Vilket alltså konkret innebär att vissa blommor och växter med fördel kan tas med – detta medan då exempelvis buskar och träd ska lämnas kvar.

Förhandla med köparen och hitta en lösning

Det handlar dock även om att det finns små kryphål i detta. Som säljare så kan man dels informera mäklaren om att exempelvis buskar kommer att tas upp. Det kommer att påverka slutpriset negativt, såklart, och det måste också tydligt framgå i prospektet att detta kommer att ske.

Här får inga missförstånd råda: alla spekulanter ska vara på det klara med detta och kunna ta ställning till huruvida man vill gå vidare även utan exempelvis äppelträd och buskar på tomten. För vissa är detta säkerligen inga problem, långt ifrån alla äger ett trädgårdsintresse – men för andra så kan det vara direkt avgörande. Tydlighet är A och O.

Det går naturligtvis även att diskutera saken med en potentiell köpare och kanske komma överens om att ni sänker priset mot att ni får ta med vissa växter. Det kanske går att exempelvis lämna kvar möbler och maskiner i utbyte? Här finns utrymme för förhandling – men den sker alltså på köparens villkor i och med att, som sagt, utgångspunkten är att det som har rötter ska vara kvar.

Vi fäster en naturlig kärlek till våra bostäder och denna kärlek gäller även för trädgården. Man får ha all respekt för att det kan vara svårt att säga adjö till det man skapat med egna händer och som man lagt en massa tid och pengar på. Men, på samma sätt som vad gäller exempelvis en renovering i ett kök eller ett badrum så är det, vid en försäljning, något som en annan person får njuta av. Vilket inte behöver vara helt fel. Ditt arbete lever vidare, även om du flyttar. Du kan alltid påbörja en ny, grön resa i den nya trädgården.

Senast publicerat

Tips för en smidig evakueringsflytt

Först och främst, vad är egentligen en evakueringsflytt? En evakueringsflytt är en flytt som antingen sker med lång framförhållning och där exempelvis en BRF planerat

Läs mer