Vad utgör tunga lyft vid en flytt?

Vad utgör tunga lyft vid en flytt egentligen och vad bör man tänka på i samband med sådana? Tunga lyft innebär att otympliga, tunga och allmänt bökiga föremål ska flyttas. Det kan handla om att ett kassaskåp ska flyttas, det kan handla om en värmepump eller om att en privatperson ska flytta en flygel eller ett piano. Det man ska tänka på är självklart: att inte skada sig själv, någon annan eller föremålet som ska fraktas. En förutsättning för det senare är faktiskt att låta bli.

Tunga lyft kräver erfarenhet och rätt kunskap. Det har man sällan som privatperson och det innebär att risken för skada ökar rejält. Skador som, baserat på föremålets tyngd, kan bli fruktansvärda. Tappar man ett piano i samband med att man bär nedför en trappa och någon hamnar i kläm så kan det få fruktansvärda konsekvenser. Samma sak om man skulle tappa pianot i fråga i samband med att det fraktas utanför huskroppen – vilket kan vara den enda lösningen i samband med tunga flyttar. Man tjänar på att ta professionell hjälp och det gör man nästan oavsett hur man än vrider och vänder på det.

personer transporterar ett kassaskåp på rullvagn

Tunga lyft kräver planering, kunskap och rätt hjälpmedel

Planering är A och O i samband med att tunga föremål ska förflyttas. Dels så handlar det om att god planering hjälper till att undvika skador, dels så handlar det om att man måste skapa en fri lejd för de som bär. Att flytta någonting tungt nedför trappor och halvvägs se att exempelvis en granne är på väg i motsatt riktning kan skapa enorma problem. Där krävs det att man ser till att kusten är klar och då gärna genom att man har passare utställda som kan informera om vad som sker och när flytten kan påbörjas.

Lyftet i sig är sällan det kritiska momentet. Det handlar snarare om förflyttningen. För att bära tungt så krävs det dels rätt antal personer. Beroende på föremålets tyngd så brukar fyra stycken vara optimalt. Men, det viktiga här är inte styrkan: det är lyhördhet och samarbete. Tyngden ska fördelas jämnt mellan alla bärare. Det kan vara svårt i och med att vi alla stöps i olika former vad gäller exempelvis längden.

Genom att använda bärselar så kan man skapa en situation – och ett lyft – där samtliga får samma fördelning av vikt oavsett hur lång eller kort man är. Bärselar kräver kunskap om hur man ställer in – och fördelar – en vikt mer jämlikt. Lyhördhet innebär att lyftet – och bärandet – sker enhetligt. De som bär ska hela tiden ha ögonkontakt och kunna kommunicera med varandra genom den ansträngande resa som ska göras. Inte sällan så kräver tunga lyft uppehåll, vila och återhämtning.

Ta alltid professionell hjälp vid tunga lyft

Tänker man sig hur exempelvis en bergsklättrare planerar för att ta sig an ett berg så finns det klara likheter mellan tunga lyft. Man ser över omgivningen, man mäter passager, man tittar noggrant in vilka alternativ som finns och man ser till att samtlig i gruppen – de som bär – är införstådda i vad som ska ske.

Vissa saker kan inte bäras för hand. Där måste man använda hjälpmedel som en följd av att fastigheten inte tillåter något annat baserat på sin utformning. För att genomföra sådana lyft så kan exempelvis en kranbil var den enda lösningen. Där och då är det naturligtvis extremt viktigt att hela området säkras: en olycka där kan innebära extrema skador på egendom och där människor kan avlida som en följd av undermålig planering och utförande. Kort och gott: tunga lyft kräver proffs och det är alltid bättre att förebygga fruktansvärda konsekvenser genom att ta det säkra före det osäkra. Med rot-avdraget så blir det heller inte så dyrt att ta professionell hjälp.

Senast publicerat

Stor flytt från Sveavägen i Stockholm till Slite på Gotland

Vi hjälpe för några dagar sedan en glad och nöjd kund med att flytta från stressiga Sveavägen i Stockholm till ett lugnt och stilla Slite på Gotland. Våra flyttkillar kom med färjan och bodde på hotell under natten. Nästa dag var det dags för lossning i Slite och sedan bar det av tillbaks med färjan efter ett väl utfört arbete.

Läs mer

Flytthjälp och RUT-avdraget

Vad gäller egentligen med flytthjälp och RUT-avdraget? Till en början – då RUT-avdraget såg dagens ljus – så var flytthjälp inte inkluderat. Men, sedan några

Läs mer