Vad kommer hända med bostadspriserna under 2023?

Under slutet av 2022 trodde man att bostadspriset skulle sjunka med cirka 5-10%. Nu ser det istället ut som 15-20%. Det är dock oklart hur mycket mer den pågående inflationen kommer att påverka kostnaderna för att köpa och sälja bostäder.

Priserna på bostadsmarknaden påverkas av räntorna och den räntan som påverkar bostadsmarknaden mest kallas för styrränta. Vanligtvis leder höga kostnader till låga räntor och tvärtom. För tillfället är bostadsmarknaden mycket instabil och vi ser prisnedgångar vid köp, vilket betyder att räntorna ökar. Detta är viktigt att känna till eftersom en balans mellan kostnaderna för fastighetspriser och räntor behövs för att marknaden inte ska skena totalt.

Om bostadspriserna sjunker tillsammans med räntorna så skulle det leda till en ekonomisk bostadskris som skulle påverka både säljare och det långsiktiga värdet av fastigheter. Trots att det kan verka som att bostadsmarknaden skulle vara mer attraktiv när priserna sjunker, är det snarare tvärtom. Höjda räntor resulterar i högre långsiktiga kostnader och högre månadskostnader vilket är svårt för många hushåll att hantera.

Så fungerar ränta

Prognosen för bostadspriser och räntor för 2023 tyder på att räntorna kommer att fortsätta stiga medan fastighetspriserna sjunker. Det är viktigt att vara medveten om detta och hålla koll på räntorna om man överväger att ge sig in på bostadsmarknaden.

Räntan är det som avgör hur mycket man kommer att betala tillbaka på lånet och är vanligtvis en viss procent av det man lånar. Det finns olika typer av räntor och man bör vara medveten om vilken man väljer för att undvika svårigheter med att betala tillbaka lånet. Genom att jämföra flera banker och långivare kan man få bättre villkor och bättre ränta på lång sikt. Det finns tjänster som jämför detta åt dig och hjälper dig att hitta bostadslån.

Räntan kan vara rörlig eller fast, med en fast ränta är det enklare att planera sin ekonomi medan en rörlig ränta kan stiga och sjunka. Man bör vara försiktig med långivare som erbjuder ”flexibla” lån med högre räntor.

En person sitter vid datorskärm och håller händerna över ansiktet med ett uppgivet intryck.

Att tänka på när man skall köpa bostad

I och med att samhällsekonomin går igenom en orolig tid finns det flera saker man bör tänka på vid ett eventuellt bostadsköp.

Finns det en avgift och hur hög är den?
De allra flesta samfälligheter och bostadsrättsföreningar har en avgift. Hur hög den avgiften är beror på flera olika saker. Ofta hänger avgiften ihop med hur höga skulder föreningen eller samfälligheten har vilket betyder att även avgiften kommer styras av hur räntorna rör sig. Fråga alltid om föreningen eller samfälligheten planerar att höja avgiften.

Vad ingår och vad behöver du betala för själv?
Vad som ingår i en bostadsrätt kan variera ganska mycket. Vissa har flera gemensamma faciliteter som man kan utnyttja och ibland ingår även sådant som värme, vatten, internet och tv-abonnemang. Alla bostadsrättsföreningar har dock inte det här upplägget och det är bra att veta vad som är inkluderat i avgiften innan du bestämmer dig för att buda på en lägenhet.

Vad finns det för driftkostnader och elförbrukning?
När man tittar på bostäder brukar det stå på ett ungefär vilka driftskostnader som tillkommer på ett år. I det kan man räkna sophämtning och liknande. Skall du köpa en villa eller ett fristående hus är det även nödvändigt att titta på vilken elförbrukning det huset vanligtvis har. Eftersom elpriserna just nu är mycket höga kan ett äldre och dåligt isolerat hus bli betydligt dyrare än du först tänkt dig.

Behöver bostaden renoveras?
Om bostaden behöver renoveras akut så kommer de innebära kostnader för dig. Räkna in det när du planerar hur bostaden skall finansieras.

Hur ser din ekonomiska situation ut?
Innan man börjar titta på lägenheter eller hus skall man se över sin ekonomiska situation noggrant. Vad har du sparat? Hur mycket tjänar du? Hur stabil är din inkomst? Vad har du för andra tillgångar?

Om du inte är erfaren eller kunnig när det kommer till ekonomi är det bra att ta hjälp från någon som kan det bättre. Att köpa bostad är den största affären många gör i sitt liv och det är viktigt att ha kontroll på situationen.

Senast publicerat

Tips för en smidig evakueringsflytt

Först och främst, vad är egentligen en evakueringsflytt? En evakueringsflytt är en flytt som antingen sker med lång framförhållning och där exempelvis en BRF planerat

Läs mer
Arkiv