Regler och bestämmelser för bohagsflyttning

Finns det några regler och bestämmer för bohagsflyttning? Det finns många saker att tänka på i samband med en flytt och detta gäller även om man väljer den enkla vägen och anlitar en flyttfirma. Att flytta med hjälp av en flyttfirma är det mest effektiva – och lugna – sättet att flytta ett bohag från plats A till plats B. Men, det behöver inte vara det säkraste.

För att förklara det senare så måste man se att det finns ett enormt utbud av flyttfirmor och att långt ifrån alla av dessa erbjuder samma höga kvalitet vid sina jobb. Det spås dessutom bli en rejäl ökning i och med att man numera kan använda rut-avdraget för en flytt och därigenom dra av halva kostnaden för arbetet. Efterfrågan kommer att öka och genom detta så kommer också fler företag att startas upp. Något som försvårar för kunden.

Man måste, helt enkelt, tänka sig för innan man skriver ett avtal med en flyttfirma och säkerställa att företaget följer de regler och bestämmelser för bohagsflyttning som finns. Gällande avtal – innan vi går vidare – så bör dessa vara skriftliga. Ett muntligt avtal kan lätt brytas och man kan som kund hamna i svårigheter som en följd av detta. Se till att ha avtalet ni sluter på pränt, det ger större säkerhet.

Allmänna regler och bestämmelser – Bohag 2010

Det finns inga regler och bestämmelser som alla flyttföretag måste följa. Detta innebär att man tar en risk som privatperson. Vad händer om någonting går sönder i samband med flytten? Vad händer om bohaget försvinner längs vägen – flyttbilen blir stulen? Hur blir du ersatt om exempelvis en värdefull tavla tappas i marken? Det finns definitivt risker med att flytta och det bör man vara medveten om.

Den största säkerheten man kan skaffa sig som kund och konsument är att anlita ett flyttföretag som följer Bohag 2010. Detta är en överenskommelse sluten mellan Sveriges Åkeriföretag och Svenska Möbeltransportörers Förbund. Den viktigaste punkten i detta avtal handlar om att den flyttfirma du anlitar tar ansvaret för hela din flytt – detta oavsett vilken person som utför jobbet, vilken bil som används eller om man anlitat en underleverantör: ett flyttföretag anslutet till Bohag 2010 tar ansvar.

Dina skyldigheter som kund

Men, det innebär också att du som konsument och kund också har vissa skyldigheter. Dessa ligger bland annat i att du ska meddela flyttfirman om det finns särskilt värdefulla saker i ditt bohag, om det finns svårflyttade och otympliga sådana möbler samt om det kan finnas något som kan riskera att skada personalen. En annan viktig upplysning att ge handlar om en uppskattning av hur mycket bohag det faktiskt handlar om. Detta ligger i bådas intresse då det ger en rimligare uppskattning av priset.

Om du anlitar ett företag som inte arbetar under Bohag 2010 så tar du en större risk. Vårt råd är att du i så fall åtminstone kollar upp kring huruvida företaget i fråga har en giltig trafikförsäkring. Det är det tyvärr inte alla som har. Kolla även med Skatteverket om det finns F-skatt – det är ett måste om du ska använda Rut-avdraget. Du kan även med fördel kolla med både Konsumentverket och med Kronofogden om företaget har – eller haft – några ärenden där. Säkrast är dock, som sagt, att alltid välja Bohag 2010.

Senast publicerat

Tips för en smidig evakueringsflytt

Först och främst, vad är egentligen en evakueringsflytt? En evakueringsflytt är en flytt som antingen sker med lång framförhållning och där exempelvis en BRF planerat

Läs mer