Hur fungerar elprisstödet?

Det är svår att sätta sig in i exakt hur elprisstödet fungerar. I den här texten ska vi försöka sammanfatta och förklara elprisstödet. Det finns två olika elprisstöd, det som presenterades 27 oktober 2022 och det som introducerades 9 januari 2023.

Elprisstödet är ett högkostnadsskydd för svenska hushåll som las fram den 27 oktober 2022 av statsminister Ulf Kristersson (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör vid Svenska kraftnät som ett resultat av de höga elpriserna i Sverige och Europa.

Det beslutades sedan den 30:e november 2023 att stödet ska betalas ut automatiskt av Försäkringskassan, utan att man behöver söka det. Elnätsföretagen kommer att räkna samman hushållens förbrukning från oktober 2021 till september 2022 och rapportera det till Försäkringskassan.

Utbetalningarna förväntas komma i februari 2023. Stödet kommer att ges till hushåll, företag, föreningar och organisationer i elprisområde 3 och 4 och beräknas omfatta cirka fem miljoner elkunder och 55 miljarder kronor.

Energi- och näringsminister Ebba Busch meddelade sedan den 9 januari 2023 att ett nytt elprisstöd kommer att införas i hela Sverige för perioden november och december 2022. Det här stödet innefattar även till viss del hushåll i norra Sverige.

Stödet kommer att betalas ut att baseras på de elpriserna som gällde under november och december 2022 och tillfalla hushåll där elpriset legat över 75 öre per kilowattimme under dessa månader. Svenska Kraftnät har fått i uppdrag att utveckla en ny modell för elprisstödet och väntas betala ut det under våren. Exakt datum är ännu inte satt än. Svenska Kraftnät kommer också att undersöka möjligheten att införa olika förbrukningstak för att ta hänsyn till det kallare klimatet i norra Sverige och den högre elförbrukningen som förväntas.

Vad är ett elprisområde?

Sverige är sedan 2011 indelat i fyra olika elprisområden. Elen kostar olika mycket beroende på vilket elprisområde man tillhör.

Elområde 1 innefattar består av Norrbottens län samt delar av Västerbottens län.

Elområde 2 är Jämtlands län, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och Västerbottens län.

Elområde 3 omfattar Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län, Gävleborgs län och Dalarnas län.

Elområde 4 består av Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, samt delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpings län och Västra Götalands län.

Hur mycket elprisstöd kommer jag få?

Exakt hur det stödet som presenterades 9 januari 2023 kommer se ut vet vi inte än. Det stödet som ska betalas ut i februari ser ut såhär:

I elprisområde 4 gäller: 0,79 kronor multiplicerat med din elförbrukning i kWh under oktober 2021 till september 2022.

I elprisområde 3 gäller: 0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021 till september 2022.

Till hushåll och företag i elprisområde 1 och 2 kommer inget stöd betalas ut i februari. Däremot kan det bli så att det betalas ut ett stöd senare under våren då Svenska Kraftnät undersöker alternativet att införa förbrukningstak. Detta för att norra Sverige är kallare än de södra delarna och därför förväntas få en högre elförbrukning.

Varför är elen så dyr?

Elpriserna i Sverige ökar på grund av den höga efterfrågan på svensk el i Europa. Detta beror på den gemensamma elmarknaden där priserna påverkas av flera faktorer. Exempelvis har gasen blivit dyrare som en effekt av av kriget i Ukraina. Det är också så att utsläppshandeln inom EU gjort det dyrare att producera el med fossila bränslen. Att Tyskland har avvecklat flera kärnkraftverk och Frankrike som har stängt ner kärnkraftverk på grund av värmen gör också att efterfrågan blivit större i de länderna. Elpriserna i Sverige relativt låga i jämförelse med andra länder i Europa.

Hur kan jag spara el?

Det bästa sättet att få ner sina elkostnader är att försöka spara in på elen som ditt hushåll förbrukar. Att spara el behöver inte vara svårt. Det första du kan göra är att sänka inomhustemperaturen med några grader. Täck över dina fönster på natten så att värme inte läcker ut genom dem. Se till att släcka lampor och stänga av apparater som du inte använder. Handdukstorkar och speldatorer är stora energitjuvar i hemmet. Tänk på att alla små elsparande förändringar som du gör i ditt hem bidrar till att elförbrukningen minskar.

Senast publicerat

Tips för en smidig evakueringsflytt

Först och främst, vad är egentligen en evakueringsflytt? En evakueringsflytt är en flytt som antingen sker med lång framförhållning och där exempelvis en BRF planerat

Läs mer
Arkiv