Flyttskatt och reavinstskatt – en genomgång

Frågorna är många rörande skatter som rör flytt och försäljning av bostäder.
Här går vi igenom begreppen flyttskatt och reavinstskatt.
Flyttskatt kan betyda en hel del olika saker – det är helt enkelt ett samlingsbegrepp för skatter man måste betala när man flyttar. I många fall syftar begreppet på den största skattekostnaden som uppstår vid en flytt – reavinstskatten.

Reavinstskatt betalas när försäljning sker vid vinst

Denna skatt måste betalas av en person som säljer en bostad med vinst. Den stora tillväxt som har skett på bostadsmarknaden på senare år har gjort att reavinsterna har blivit höga och reavinskatterna följer då med uppåt. En följd av detta är att många inte vill eller har råd att flytta och inte minst många äldre bor kvar i stora villor de inte längre har behov av, vilket i sin tur gör att många barnfamiljer har svårt att hitta bostad. Detta har lett till att reavinstskatten på senare år har blivit en het potatis politiskt.

Tre personer sitter och samtalar. En person visar information i en pärm.

Renoveringar kan minska skattesumman

Men vad innebär reavinstskatt mera detaljerat? Vinsten beräknas på försäljningspriset minus förbättringsutgifter. Om en bostad har köpts för 2,5 miljoner och sålts för 3 miljoner så betalas reavinstskatten på mellanskillnaden. I detta fall blir reavinsten 500 000 kronor, och då reavinstskatten är på 22 procent hamnar skatten som ska betalas i detta exempel på 110 000 kronor. Om säljaren under boendetiden har gjort omfattande renoveringar så ska vinsten reduceras med detta belopp.
Pengarna betalas in till Skatteverket. Där finns även verktyg som på ett smidigt sätt kan räkna ut din reavinstskatt.

En het politisk fråga

Det är som sagt många som anser att reavinstskatten försvårar och fördyrar en flytt. Detta eftersom många som ska köpa en ny bostad behöver den vinst man gjort på den tidigare bostaden. Därför finns regler som gör att man kan få uppskov på “flyttskatten”. För att få detta uppskov måste vissa kriterier uppfyllas. Man måste exempelvis ha bott i den sålda lägenheten i ett år. Man måste dessutom köpa en ny bostad, något uppskov ges inte för att flytta in i en hyreslägenhet. Uppskovsbeloppet är reavinsten du gör på försäljningen av bostaden men reduceras om den nyinköpta bostaden har ett pris som är lägre än försäljningspriset på den gamla.

Stämpelskatt betalas vid fastighetsförsäljning

En annan del av det som kallas flyttskatt är den så kallade stämpelskatten. Den måste betalas in av en person som köper en fastighet med tillhörande tomt eller den som köper en lagfart. Denna skatt utgör 1,5 procent av köpeskillingen. Stämpelskatt tas också ut vid inteckning och då är procentsatsen 2 procent.

Senast publicerat

Tips för en smidig evakueringsflytt

Först och främst, vad är egentligen en evakueringsflytt? En evakueringsflytt är en flytt som antingen sker med lång framförhållning och där exempelvis en BRF planerat

Läs mer
Arkiv