Bra att byta lås vid flytt

Att byta lås när man flyttar in någonstans är en god ide. Det är en relativt billig försäkring som gör att du kan känna dig säker på att inga obehöriga har tillträde till din lägenhet. När du byter lås kan du också införskaffa ett lås som passar dig. Många barnfamiljer väljer till exempel kodlås eller liknande elektroniska lås då barn lätt tappar bort eller glömmer sina nycklar. Det finns idag även smarta lås som gör att du kan släppa in hantverkare eller andra människor i din lägenhet utan att behöva vara där själv.

Välj en certifierad låssmed

Du kan byta lås själv men för att få det gjort på ett bra och inbrottssäkert sätt så skall du anlita en certifierad låssmed. Felaktigt monterade lås är lätta för tjuven att bryta upp. Det är dyrare att anställa en låssmed än att göra det själv, en låssmed tar ungefär 1000-3000 kr för att byta lås. Dock blir det då fackmannamässigt utfört vilket ändå är väldigt viktigt när det handlar om ett lås.

Till detta kommer då en kostnad för själva låset och där kan priserna variera väldigt mycket beroende på vilken typ av lås du väljer. Ett vanligt mekaniskt lås kan kosta så lite som 500 kronor medan ett högteknologiskt lås som använder sig av biometri kan kosta upp mot 10000 kronor. Det kan vara bra att tänka på att ett lås aldrig är bättre än dörren som den skall låsa. Därför är det onödigt att köpa ett lås i 10000 kronors klassen och sätta på en billig dörr som enkelt går att bryta upp med en kofot.

Låssmed som står på knä och jobbar med lås på en dörr.

Ingen skillnad på bostadsrätt och hyresrätt

Du kan byta låset i både bostadsrätt och hyresrätt utan att underrätta någon om det inte står något om det i ditt avtal. Dock finns det en ganska stor risk att du måste återställa bostaden till ursprungligt skick när du flyttar. Så om du vill borra för att installera ett sjutillhållarlås eller fräsa ut låset får att sätta dit något mer komplext lås så kan du behöva prata med hyresvärden eller bostadsrättsföreningen innan. För att vara på den säkra sidan kan du spara de gamla låscylidrarna och sätta dit dem när du flyttar.

Din rätt till din lägenhet

Hyresvärden och bostadsrättföreningen har ingen rätt att gå in i din lägenhet om du inte gett ditt godkännande. Det gäller oavsett om de har reservnycklar eller en huvudnyckel. Det finns ett undantag och det är om fastighetsägaren behöver utföra en akut åtgärd som vid brand eller vattenskada. När det kommer till vanligt underhåll som till exempel OVK så måste du ge ditt tillstånd.

Som andrahandshyresgäst så har du samma skyldigheter och rättigheter som en vanlig hyresgäst, det vill säga att du också kan byta lås på dörren om du vill. Den som du hyr av har ingen rätt att gå in i lägenheten medan du hyr den. Om den gör det ändå så kan det klassas som ett hemfridsbrott. Grovt hemfridsbrott kan ge upp till 2 års fängelse. Du har alltså rätt att byta lås så länge det inte står något annat skrivet i ert avtal och du kan återställa låset och dörren till samma skick som de hade när du flyttade in.

Tillhållarlås – ett bra komplement

Tillhållarlås, som ibland även kallas för polislås, är ett bra komplement till vanliga dörrlås. De kräver en nyckel för att lås både på insidan och utsidan, de kan alltså inte låsas inifrån med vred. Tillhållarlås finns som sjutillhållarlås och niotillhållarlås. Siffran framför anger antalet klaffar som finns i låset. Ett tillhållarlås sinkar inbrottstjuven betydligt och kan även vara en trygghet om du är orolig för att fastighetsägaren skall ta sig in i lägenheten utan ditt tillstånd.

Senast publicerat

Tips för en smidig evakueringsflytt

Först och främst, vad är egentligen en evakueringsflytt? En evakueringsflytt är en flytt som antingen sker med lång framförhållning och där exempelvis en BRF planerat

Läs mer