Vad ska man göra om lagfarten blivit kapad?

En lagfartskapning handlar om lagfarter som hamnat i orätta händer. En lagfartskapning är olaglig och innebär att någon med hjälp av en förfalskad handling söker och beviljas lagfart på en fastighet som personen i fråga inte äger. Här berättar vi mer om kapade lagfarter och vad man kan göra om man drabbas av detta.

Kaparen vill använda lagfarten som säkerhet

Syftet med en lagfartskapning är inte i första hand att sälja fastigheten vidare. I de flesta fall handlar det om att använda lagfarten som säkerhet för ett lån och att på det sättet få loss kontanter. Om en kapning skulle bli fullbordad får den riktige ägaren tillbaka lagfarten genom att överklaga beslutet eller genom att väcka talan vid en domstol. Viktigt att veta är att svenska staten dessutom har tagit på sig ett stort ansvar för att ersätta en fastighetsägare som har fått en lagfart kapad.

Två personer tittar går igenom dokument på ett bord.

Så här gör du om lagfarten kapas

Här är några saker du kan göra om din lagfart har blivit kapad. Tänk på att det är viktigt att agera snabbt.

  • Börja med att polisanmäla brottet.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera om din försäkring täcker eventuella rättegångskostnader.
  • Om du är medlem i Villaägarna kan du nyttja deras ägarskyddsförsäkring för att få hjälp att få tillbaka din lagfart.
  • Se till att även kontakta kronofogden för att kunna stoppa eventuella försök till utmätning av fastigheten.
  • Kontakta även din bank och informera om vad som har inträffat.
  • Ta kontakt med Skatteverket och berätta att fastigheten inte har sålts och att det därför inte finns någon vinst att deklarera.

Ett relativt ovanligt fenomen

Det är dock relativt ovanligt med lagfartskapningar, statistiken visar att det brukar handla om så pass få som fem försök om året i genomsnitt.
Svenska myndigheter som Lantmäteriet tar dock ändå problemet med lagfartskapningar på allvar. Man arbetar kontinuerligt med att förbättra rutiner så att alla inblandade ska känna sig trygga och att allt går rätt till vid ansökningar och beslutsprocesser som gäller lagfarter. Särskilda rutiner ska alltid tillämpas när det kommer in påståenden om en lagfartskapning eller om det på något sätt uppmärksammas att ett förvärv kan vara ogiltigt. Bland annat utförs noggranna kontroller av alla förutsättningar i fallet.
Uppstår det tveksamheter tas en kontakt med fastighetsägaren för att man ska kunna konstatera att det verkligen handlar om en giltig överlåtelse. Ärendet går inte vidare om allt inte klargjorts på grund av upptäckta brister eller tveksamheter.

Senast publicerat

Tips för en smidig evakueringsflytt

Först och främst, vad är egentligen en evakueringsflytt? En evakueringsflytt är en flytt som antingen sker med lång framförhållning och där exempelvis en BRF planerat

Läs mer
Arkiv