Så påverkas bostadspriserna av hög inflation

När det är hög inflation så höjer Riksbanken styrräntan för att minska konsumtionen vilket gör att lånen blir dyrare. Detta gör att många människor inte har råd att bo kvar i sina bostäder eftersom de inte kan betala den nya högre räntan de fått på bostadslånet. De säljer sina hus och lägenheter vilket gör att fler bostäder blir tillgängliga på marknaden. Samtidigt så vill eller kan de flesta inte ta nya lån för att köpa bostad eftersom räntan blir så hög på det nya lånet. Det leder till att det blir fler objekt på bostadsmarknaden och att dessa är mer svårsålda än innan. Därav sjunker priserna på bostäder under hög inflation.

Bra tid att investera

För de som har pengar på banken och inte behöver låna är det bra att investera i bostäder under hög inflation. Eftersom priserna beräknas gå upp igen är bostäder en av de absolut säkraste placeringarna i en osäker tid. Framförallt i växande storstadsregioner där efterfrågan är hög.

Ska man sälja sin bostad vid hög inflation?

Man ska försöka bo kvar eftersom det antagligen blir så att man får sälja för lägre än man köpt eller för vad bostaden kommer vara värd när inflationen väl är under kontroll. Dock har inte alla den möjligheten, framförallt inte om levnadskostnaderna generellt ökar med dyrare energi och livsmedel.

Vad betyder inflation?

Inflation innebär att priset blir generellt högre på olika varor och inte bara på enstaka produkter. Löner och liknande brukar följa med den utvecklingen och stiga med inflationen. Det normala läget är en låg inflation. Riksbankens målnivå för inflationen är 2%. Europeiska centralbanken – EBC, som styr över euron, har samma mål.

Hög inflation kan uppstå av olika anledningar, exempelvis:

  • Om ekonomin är stark och det är högkonjunktur så köper folk mer produkter. Det leder till en ökad efterfrågan på varor vilket gör att priset på varorna stiger.
  • Om priset på energi eller liknande ökar för företag som producerar varor så måste de höja priset på sina varor för att täcka för sina utgifter.

Hög inflation leder till att människor efterfrågar högre löner vilket gör att priserna ökar ytterligare. Detta blir snabbt en snöbollseffekt som Riksbanken vill motarbeta och verktyget som finns för det är styrräntan.

Varför är det dåligt med hög inflation?

Som vi skrev här ovanför så leder hög inflation till än mer ökad inflation. Detta gör att hushåll och företag inte kan planera sina utgifter eller investera de pengar de har. Samhället blir mer otryggt då fler människor drabbas av fattigdom eftersom deras sparade pengar inte är värda lika mycket som innan. I spåren av en otämjd hög inflation följer ökad hemlöshet och kriminalitet. Exporten blir också lidande då priset på svenska varor blir svårt att beräkna vilket göra att utländska företag undviker att handla med Sverige. Det i sin tur leder till arbetslöshet.

Vad är motsatsen till inflation?

Motsatsen till inflation heter deflation och innebär att priset på varor sjunker. Även detta kan leda till en spiral nedåt med lägre priser och lägre löner. Det kan tyckas låta som något bra för dig som konsument men kan, om det är långvarigt, göra så att företag inte kan täcka sina utgifter och får svårt att betala ut löner till sina anställda. För samhället i stort är en långvarig deflation därför inte bra. Det leder till en ökad arbetslöshet och med det ett oroligt samhälle.

Varför vill man ha 2% inflation?

Det kan tyckas märkligt att man inte vill ha 0% inflation men detta beror på att det är enklare att få ner inflationen om den blir för hög än att få upp den om det blir deflation. Dessutom är det bra att ha ett tydligt riktmärke då det gör att privatpersoner, staten och företag kan planera framtida investeringar och utgifter.

Senast publicerat

Tips för en smidig evakueringsflytt

Först och främst, vad är egentligen en evakueringsflytt? En evakueringsflytt är en flytt som antingen sker med lång framförhållning och där exempelvis en BRF planerat

Läs mer