Regler gällande nycklar till gemensamma utrymmen

Vad finns det egentligen för regler gällande nycklar till gemensamma utrymmen? Hur många ska man som boende tilldelas? Vad händer om man slarvar bort någon nyckel och hur agerar man som förening då? Nycklar är alltid en het potatis inom en BRF och detsamma gäller för gemensamma utrymmen i stort. Här ska vi titta närmare på vad som normalt gäller.

Att man har några gemensamma nycklar inom en BRF eller som hyresgäst är en självklarhet. Man ska kunna använda gemensamma utrymmen i form av tvättstuga, förråd och exempelvis vinden. Dessutom ska man också kunna komma in genom porten. Det som gäller för nycklar är ytterst varierande och det är upp till varje enskild förening och fastighetsägare att besluta om exempelvis hus många nycklar som ska tilldelas var och en samt vad som händer om man skulle tappa bort en nyckel.

Det senare är inte ovanligt, och för många kan det sluta med en dyr historia där man tvingas stå för kostnaden för att byta cylinder och för nya nycklar till det utrymme som det handlar om.

Vem bekostar ett byte av cylinder?

Här sker ofta en slags fall-till-fall-bedömning där man som drabbad får lämna en redogörelse till styrelsen/fastighetsägaren om vad som hänt. Har du exempelvis tappat nycklarna i samband med en krogkväll och där du inte har något som knyter din person till just de nycklarna så brukar det vara okej. Där kan man besluta om att det inte behövs något byte av cylindern.

Skulle det däremot handla om att du blivit av med dina nycklar som en följd av att du glömt dem i låset och där någon tagit dem – ja, då kan det bli avsevärt mycket knivigare och där kommer du med all sannolikhet hållas ansvarig för att bekosta bytet av cylindern.

Varför? Av den enkla anledningen att det finns dels en inbrottsrisk att ta hänsyn till och dels också en risk i att någon person tar sig in och använder utrymmen för mindre nobla företeelser där exempelvis narkotikamissbruk kan nämnas.

Gällande antal nycklar så varierar även detta. Normalt så kvitterar man ut en nyckel för tvättstuga, en nyckel för bokning och en nyckel för förråd i samband med att man flyttar in. Nycklar som också ska lämnas tillbaka i samband med att man flyttar. Om någon nyckel saknas – inklusive den uppsättning av hemnycklar som man tilldelats – så görs en bedömning om hur ärendet ska tas vidare.

Digitala nycklar – en bra lösning

Fler och fler föreningar har gått över till digitala lösningar för gemensamma utrymmen och portar. Det finns stora fördelar med detta – såväl sett till bekvämlighet som ekonomiskt. En borttappad bricka går enkelt att spärra och programmera om.

Kostnaden för detta ligger på ungefär 200 kronor och detta ska jämföras med hur mycket det kostar att byta cylinder – där kan man räkna med allt från 2000 kronor och uppåt. Att det är lättare att ha en liten bricka på nyckelringen än ännu en nyckel (som man sällan vet var den går) är naturligtvis också en stor fördel.

Dessutom kan man även spåra och se när en person använt sin bricka. Blir din bricka stulen så kan man i systemet se om någon person använt denna i efterhand. Det kan ge polisen viktiga ledtrådar om ett inbrott skett.

Senast publicerat

Tips för en smidig evakueringsflytt

Först och främst, vad är egentligen en evakueringsflytt? En evakueringsflytt är en flytt som antingen sker med lång framförhållning och där exempelvis en BRF planerat

Läs mer
Arkiv