Parkeringsregler vid flytt

Parkeringsregler vid flytt – vad ska man egentligen tänka på och vilka rättigheter har man som flyttande? Det finns inga speciella regler att förhålla sig till i samband med att man parkerar i samband med en flytt. Det viktiga är att man inte blockerar exempelvis gångbanor eller ställer sig i vägen för in- och utfarter: sunt förnuft och sunt trafikvett gäller, helt enkelt.

Det optimala är naturligtvis att man hittar en parkeringsficka – eller en lastzon – i anslutning till den nya bostaden. Det är emellertid långt ifrån en lösning att ta för given, i synnerhet i större städer som Stockholm där parkeringsplatser är att anse som en bristvara – oavsett var i staden man befinner sig. Ett flytt kan därmed också bli knivig sett till att man kan tvingas bära tunga möbler och bohag relativt långt mellan bil och bostad.

Det bör man vara medveten om även om man anlitar en flyttfirma. Många tar ut extra avgifter om det handlar om ett längre avstånd mellan parkering och port – det kan bli en ovälkommen överraskning som bör undvikas.

Två flyttarbetare bär en blå fåtölj intill flyttbil

Kan jag ställa mig utanför dörren?

Den stora frågan – och den som river upp mest känslor – handlar om huruvida man får ställa en flyttbil precis utanför porten och sedermera också får en enklare resa för att bära allt bohag? Svaret är ja – och i vissa fall nej. Det man ska tänka på är att man, under inga omständigheter, får blockera utfarter eller cykel- gångvägar. Det innebär, med all trolighet en P-bot. Däremot så har man rätt att ställa sig utanför en port, på samma sätt som man har med en bil, om det handlar om att lasta v någonting och då tillfälligt.

Tillfälligt är det avgörande i detta. Rent krasst så handlar det om en ren definitionsfråga om hur lång tid tillfälligt är. Det kan vara en kvart – men det kan även vara en timme. Det svåra med just en flytt är att du ska se till att vara närvarande. Du måste ha en person som är stående vid bilen och du får inte ta några pauser i bärandet. Skulle ni vilja ta en lunch eller en fika så bryter ni mot de tillfälliga lastregler som finns.

Här ska man även tillägga att det är en stor skillnad på parkeringsvakter. Vissa ser mellan fingrarna – andra är mer nitiska. Se till att ha en person vid bilen som, vid behov, kan flytta ekipaget om en vakt dyker upp och vill ge böter. De flesta går, trots allt, att föra en sansad diskussion med.

Kontrollera med BRF:en innan

Ett bra sätt att undvika bekymmer i samband med en parkering vid en flytt är att klargöra vad som gäller där du ska flytta in. Ring representanter för BRF:en eller fastighetsägaren och hör om dte är möjligt att ställa fordonet på exempelvis innergården under den dag du ska flytta. Det ger dig dels en bra kontakt och dels så kommer det att minska på eventuell friktion med dina nya grannar.

Erhåll, kort sagt, ett godkännande innan. De flesta är villiga att ge ett sådant. Det blir, på många sätt, en väldigt bra inflyttningspresent och ett sätt att hälsa en ny medlem/granne välkommen.

Senast publicerat

Tips för en smidig evakueringsflytt

Först och främst, vad är egentligen en evakueringsflytt? En evakueringsflytt är en flytt som antingen sker med lång framförhållning och där exempelvis en BRF planerat

Läs mer