Få hjälp att forsla bort avfall och byggsopor efter en renovering

Det finns flera företag som erbjuder bortforsling av olika grovsopor i och med en flytt, dödsfall eller renovering. Det som är bra med den här typen av tjänster är att du kan vara säker på att dina grovsopor återvinns på rätt sätt. Många har svårt att ta sig till återvinningscentraler för att återvinna den här typen av material. I några fall handlar det om att inte ha bil eller körkort. Det kan också handla om att man faktiskt inte har tillräckligt stort utrymme i sin bil för att kunna forsla bort den här typen av sopor.

Fråga din hantverkare om bortforsling

Många hantverkare och byggfirmor har kontakt med företag som erbjuder olika typer av returtjänster. Om du vill ha tips kan du fråga dem om de kan ge dig ett förslag. Du kan också se över kontraktet som du skrivit med din byggfirma eller hantverkare och se om det ingår bortforsling av grovsopor. Det är inte ovanligt att det ingår. Framförallt hos hantverkare och byggfirmor som har ett miljöfokus.

Flyttfirmor som sopsorterar

Om du skall göra en flytt i samband med renoveringen kanske du redan har kontakt med en flyttfirma eller en åkerifirma. Företag som sysslar med transport gör ibland även den här typen av arbete. Handlar det om hela kök, badrum eller liknande hela och intakta inventarier finns det även företag som säljer vidare sådant. Det kan vara bra att använda sig av om du inte är intresserad av att ta hand om den förmedlingen och affären själv.

Anställ en seriös aktör

Idag finns det många olika typer av gigtjänster som ofta är kopplade till en app. De låter dig på ett snabbt och enkelt vis bli av med gamla vitvaror och andra stora otympliga ting som du inte längre har användning för. Många väljer att använda sig av de här tjänsterna då de är väldigt smidiga. Dock skall man vara medveten om att de som utför tjänsterna gör det under mycket dåliga villkor. Det har inga försäkringar eller liknande och om något händer dem vid ett tungt lyft har de inte rätt till någon kompensation för arbetsskada då de är anställda av sig själva eller arbetar utan att betala skatt. Du har inte heller några egentliga garantier för att dina grovsopor återvinns på ett miljövänligt sätt.

Asbestavfall

Många byggnader är byggda med komponenter som innehåller asbest. Misstänker du att det finns asbest i ditt hus kan du anlita en firma som gör prover och som sanerar asbesten innan hantverkarna börjar bygga. Även om asbest är förbjudet att använda i byggnader sedan 80-talet räknar man med att det finns 400 000 ton asbest inbyggda i hus runt om i Sverige. Asbest är mycket farligt för människor och kan leda till flera allvarliga sjukdomar såsom mesoteliom, lungcancer och pleuraplack. Man tror att omkring 100 personer avlider varje år av asbestrelaterade sjukdomar.

Som lekman ska man inte försöka att sanera eller riva asbest då det kan orsaka mycket skada för både ens omgivning och för en själv. Asbest sprids lätt i luften och blir skadligt när det andas in. För att en saneringsfirma ska få arbeta med och riva asbest måste alla inblandade ha en lämplig utbildning och giltiga certifikat. Arbetet med asbest eller rivningen skall anmälas hos Arbetsmiljöverket. Avfall som innehåller asbest skall behandlas på ett speciellt sätt enligt rådande branschregler.

Tänk efter innan renoveringen

Det är bra att tänka över vad du skall göra med avfallet innan du börjar renovera. Risken är att avfallspåsar annars blir stående i din trädgård eller utanför din lägenhet och det är inte särskilt trevligt för dig eller dina grannar. Bor du i en lägenhet har du inte heller tillåtelse att ställa avfall på gatan hur länge som helst. I värsta fall riskera du vräkning.

Hitta ett sätt att göra dig av med grovavfallet innan du börjar renovera så att det slipper bli ett stort problem och huvudbry för dig efteråt.

Senast publicerat

Tips för en smidig evakueringsflytt

Först och främst, vad är egentligen en evakueringsflytt? En evakueringsflytt är en flytt som antingen sker med lång framförhållning och där exempelvis en BRF planerat

Läs mer