Att flytta under en pandemi

Vår värld är lamslagen och vi sitter alla fast i en situation där vi stoiskt måste anpassa oss till den rådande verkligheten. En verklighet som kallas för Corona. Allt sedan denna pandemi såg dagens ljus har vi fått vänja oss vid att arbeta hemifrån, minska på kontakten med andra människor och att göra vårt för att minska på smittspridningen.

Livet ser annorlunda ut – men det finns fortfarande saker och detaljer i vardagen som måste skötas. Saker som numera också kommer med stora frågetecken. Ett exempel på detta gäller en vanlig flytt.

Hur ska man kunna flytta under en pandemi? Rekommendationerna från regeringen säger att man ska undvika att träffas allt för många personer och att man vid sammankomster ska tänka på att hålla avstånd till varandra. Mycket kan sägas om en flytt, men den kräver både ett stort manskap och ett tätt samarbete. Något som alltså står stick i stäv med de givna rekommendationerna. Därför är en professionell flytt i dagsläget den bästa lösningen.

Trygg och säker flytt genom en flyttfirma

Att anlita en flyttfirma är den bästa lösningen om du ska flytta under den rådande pandemin. Vi förklarar varför genom att räkna upp några punkter.

  • Du utsätter inte andra för fara. Genom att välja en flyttfirma så kommer du att undvika att utsätta din släkt och dina vänner för smittorisk. Det handlar inte enbart om att de ska bära saker från din gamla- till din nya bostad. De ska även ta sig till dig och kanske tvingas åka buss eller tunnelbana. En flyttfirma jobbar tillsammans, de åker i samma fordon och de håller sig – givetvis och som alla andra – hemma vid minsta symtom.

  • Det går fortare. En flytt med en professionell flyttfirma borgar för både säkerhet och en effektivare flytt. Det går fort att flytta, vilket gör att exempelvis grannar inte störs – eller utsätts för en smittorisk – under lika lång tid.

  • Flyttfirman har vana: Du ska välja en flyttfirma som har en uttalad policy kring Corona och som vet hur man hanterar den situationen. De ska vara noggrann med handhygien, de ska planera arbetet för att minska på tiden de jobbar och de ska kunna använda exempelvis digitala tjänster för att kunna räkna på arbetskostnaden. Där har även du ett ansvar i att ge en korrekt beskrivning av vad som ska flyttas och hur mycket det handlar om.

  • Du undviker onödig kontakt. Ska du flytta på egen hand så handlar det om många stopp längs vägen där du exempelvis ska hyra en flyttbil och därmed också möta upp många personer inne på bensinstationen. Till detta ska du köpa kartonger och allt annat som behövs för att flytta. Det säkra är därför att välja en flyttfirma som redan har allt nödvändigt i sin ägo och som därmed kan undvika de onödiga kontakterna med andra människor.

Vi säkerställer att all vår personal är symtomfri varje dag, såväl flyttarbetare som kontorspersonalen. Detta för ert och vårt bästa.

Senast publicerat

Tips för en smidig evakueringsflytt

Först och främst, vad är egentligen en evakueringsflytt? En evakueringsflytt är en flytt som antingen sker med lång framförhållning och där exempelvis en BRF planerat

Läs mer